برگزاری کارگاه آموزشی هرس درختان انجیر در خرامه

چهارمین کارگاه آموزشی سلام انجیر در تاریخ 8 بهمن ماه 1399 در شهرستان خرامه برگزار گردید.

این کارگاه که به صورت عملی و با تمرکز بر هرس اصولی درختان برگزار شد، مورد استقبال باغداران و انجیرکاران شهرستان خرامه قرار گرفت.

حمید زارع رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استهبان در کارگاه آموزشی هرس زمستانه درختان انجیر گفت: بیشترین بیماری که در باغات انجیر خرامه دیده شده بیماری “موزائیک انجیر” است.

رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استهبان با بیان این که برای جلوگیری از بیماری موزائیک انجیر باغداران باید نهال لیبل‌دار را از نهالستان‌های مجوزدار و مورد تایید جهاد کشاورزی تهیه کنند و از خرید نهال از محل‌های غیرمجاز خودداری کنند.

زارع در مورد بروز بیماری شانکر انجیر به باغداران این شهرستان هشدار داد و افزود: همیشه پیشگیری بهتر از درمان است بنابراین برای جلوگیری از درگیر شدن باغ‌های انجیر به بیماری شانکر وسایل هرس و محل هرس را ضدعفونی کنید.

وی گفت: اگر هرس درختان انجیر به صورت اصولی و درست انجام شود کمیت و کیفیت میوه افزایش پیدا می‌کند و این افزایش کیفیت سبب می‌شود که محصول انجیر با قیمت مناسب به فروش برسد.