مصاحبه با مهدی اعیان منش

مصاحبه با مهدی اعیان منش مدیر جهاد کشاورزی استهبانگروه استان‌ها- رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانان فارس گفت: انحصار طلبی در بحث صادرات خشکبار به ویژه پسته و انجیر…

ادامه خواندن مصاحبه با مهدی اعیان منش

مصاحبه با دکترمسلم جعفری

مصاحبه با دکتر مسلم جعفری، عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات استهبانمگس مدیترانه‌ای یکی از آفات مخرب جهان است که امسال دامن‌گیر بهره‌برداران انجیر دیم استهبان شده است. استاد در حال…

ادامه خواندن مصاحبه با دکترمسلم جعفری