کارگاه آموزشی اصول هرس باغ انجیر در میمند فیروزآباد

ششمین کارگاه آموزشی انجمن انجیر ایران  در شهرستان میمند فیروزآباد در تاریخ 6 اسفند 1399 برگزار گردید. در این کارگاه حدود 60 نفر از کشاورزان و باغداران انجیر در محل…

ادامه خواندن کارگاه آموزشی اصول هرس باغ انجیر در میمند فیروزآباد