کارگاه آموزشی مدیریت باغ انجیر دیم در مروارید داراب

آخرین کارگاه آموزشی سلام انجیر در سال 1399با هدف آموزش اصول هرس، تغذیه، گرده افشانی و معرفی آفات و بیماری­ های مهم  به باغداران منطقه در تاریخ 20 اسفند در…

ادامه خواندن کارگاه آموزشی مدیریت باغ انجیر دیم در مروارید داراب