چاپ نخستین کتاب بین المللی انجیر با تلاش محققان ایرانی در انتشارات معتبر CABI

کتاب "The Fig Botany Production and Uses " با تلاش محققان ایرانی در انتشارات معتبر CABI به زودی به مرحله چاپ خواهد رسید. این کتاب ارزشمند که حاوی اطلاعاتی جامع…

ادامه خواندن چاپ نخستین کتاب بین المللی انجیر با تلاش محققان ایرانی در انتشارات معتبر CABI