خشکسالی تهدیدی برای انجیرستان های استهبان

کاهش شدید بارندگی‌ها در سال های 1399 و 1400 و تداوم خشکسالی در تالاب بختگان فارس موجب انتشار ریزگردهای نمکی از بستر خشک این تالاب شده است که متخصصان و…

ادامه خواندن خشکسالی تهدیدی برای انجیرستان های استهبان