درباره انجمن

     انجمن انجیر ایران در سال 1395 با هدف حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخگویی به مشکلات و نیازها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه انجیر تشکیل گردید. همچنین
     تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با تولید و صادرات انجیر

      تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید، فرآوری، بسته بندی و صادرات انجیر

    برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز و همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات حرفه ای.

ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی با نهادهای داخلی و خارجی، از جمله دیگر اهداف تاسیس انجمن انجیر ایران می باشد.