رقم AA لاکی

انجیر خشک گرید (A A) لاکی شامل دانه هایی به رنگ زرد و قهوه ای تر از گرید A  و سایز  میانگین 20 میلیمتر می باشد.