برگزاری کارگاه آموزشی هرس درختان انجیر در خرامه

چهارمین کارگاه آموزشی سلام انجیر در تاریخ 8 بهمن ماه 1399 در شهرستان خرامه برگزار گردید. این کارگاه که به صورت عملی و با تمرکز بر هرس اصولی درختان برگزار…

ادامه خواندن برگزاری کارگاه آموزشی هرس درختان انجیر در خرامه

همکاری مشترک انجمن انجیر ایران و مرکز تحقیقات و ترویج کشاورزی کرنی آمریکا

در این نشست، دررابطه با همکاری های مشترک انجمن انجیر و مرکز تحقیقات کرنی پیشنهاداتی ارایه شد که با حضور مهندس کمال یدالهی و دکتر تمیس میشیلدز، متخصص آسیب شناسی…

ادامه خواندن همکاری مشترک انجمن انجیر ایران و مرکز تحقیقات و ترویج کشاورزی کرنی آمریکا