رقم پرک

انجیر خشک گرید پرک شامل دانه هایی با رنگ روشن (سفید و زرد) و سایز نسبتا درشت (بزرگتر از 24 میلیمتر) می باشد و دانه های انجیر خشک در این نوع تماما باز و بدون دانه های ریز و تیره رنگ است. 

Continue Reading رقم پرک

101AAA grade

انجیر خشک گرید101  (AAA)  شامل دانه هایی به رنگ روشن(سفید و زرد) و سایز درشت میانگین 22 میلیمتر می باشد. در این نوع، دانه های انجیر خشک حداکثر 90% دهن باز و دارای حداکثر 4% دانه های تیره رنگ می باشد. 

Continue Reading 101AAA grade

101AA grade

انجیر خشک گرید101  (AA)   شامل دانه هایی به رنگ روشن(سفید و زرد) و سایز بین 14 تا 22 میلیمتر می باشد. در این نوع، دانه های انجیر خشک حداقل 25% دهن باز و دارای حداکثر 15% دانه های تیره رنگ می باشد. 

Continue Reading 101AA grade
رقم 101A
Processed with VSCO with a6 preset

101A grade

انجیر خشک گرید101 (A)  شامل دانه هایی به رنگ روشن(سفید و زرد) و سایز  میانگین 20 میلیمتر می باشد. در این نوع، دانه های انجیر خشک حداقل 45% دهن باز و دارای حداکثر 4% دانه های تیره رنگ می باشد. 

Continue Reading 101A grade
رقم AA لاکی
Processed with VSCO with a6 preset

AA grade

انجیر خشک گرید (A A) لاکی شامل دانه هایی به رنگ زرد و قهوه ای تر از گرید A  و سایز  میانگین 20 میلیمتر می باشد.  

Continue Reading AA grade

A grade

انجیر خشک گرید (A) شامل دانه هایی به رنگ زرد و قهوه ای و سایز  میانگین 20 میلیمتر می باشد. در این نوع، دانه های انجیر خشک بیشتر دانه ها با دهان بسته و حداقل 25% دهن باز می باشد. 

Continue Reading A grade
رقم B
Processed with VSCO with a6 preset

B grade

انجیر خشک گرید (B) شامل دانه هایی به رنگ قهوه ای و خاکستری با سایز  میانگین 14 میلیمتر می باشد. در این نوع، دانه های انجیر خشک بیشتر دانه ها با دهان بسته و حداقل 3% دهن باز می باشد. 

Continue Reading B grade