مصاحبه با مهندس مهدی باباجانی رئیس جهاد کشاورزی گلوگاه مازندران

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: گلوگاه رتبه نخست تولید انجیر استان مازندران و رتبه نخست تولید انجیر تر کشور را به خود اختصاص داده است. به گزارش روابط عمومی…

Continue Reading مصاحبه با مهندس مهدی باباجانی رئیس جهاد کشاورزی گلوگاه مازندران