کرم گلوگاه انارApomyelois(=spectrobates)ceratoniae

بر اساس بررسی های انجام شده، میوه انجیر یکی از میزبان ها و محل های زمستان گذرانی شب پره ” Apomyclois ceratoniae ” موسوم به کرم گلوگاه انار می باشد. گرچه ممکن است خسارت این آفت روی میوه انجیر از اهمیت اقتصادی برخوردار نباشد اما نقش آن در افزایش جمعیت زمستان گذران و در نتیجه افزایش خسارت آن روی میزبان اصلی یعنی انار، مخصوصا در مناطقی که باغات انار در نزدیکی باغات انجیر وجود دارد حائز اهمیت زیاد می باشد. آلودگی میوه انجير از اواخر تابستان و همزمان با نزدیک شدن به زمان برداشت میوه انار در حدود اواسط پاییز به اوج خود رسیده و پس از آن تا اواخر زمستان تقریبا ثابت باقی می ماند. بدين ترتیب میوه های انجیری که به علت ترشیدگی و یا به دلایل دیگر برداشت نشده اند پناهگاه مناسبی برای زمستان گذرانی شب پره کرم گلوگاه انار خواهند بود. 

پروانه آفت در محل روزنه انتهایی میوه انجیر ( استیول ) تخم گذاری کرده و لاروهای حاصل از تفریخ تخم از میوه تغذیه می کنند. لارو سن آخر در ناحیه نزدیک به دم میوه در اتاقکی که در اثر تغذیه ایجاد کرده زمستان را سپری و در اوایل بهار به شفیره تبدیل شده و پروانه از طریق سوراخ کردن قشر نازک پوست میوه خارج می گردد. 

تعداد لاروهای موجود در یک میوه انجیر به ۱۳-۱۲ عدد می رسد. تاریخ ظهور اولین پروانه های نسل اول زمستان گذران آفت روی انجیر در سال های مختلف، با اندکی تفاوت از اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت می باشد. که این تاریخ با زمان تشکیل گل انار در باغها تطبيق دارد. 

علاوه بر انار و انجیر، این آفت به میوهای سیب، زردالو، الو، بادام، انگور و پسته نیز خسارت وارد می کند. همچنین شب پره کرم گلوگاه انار انبارهای، انجیر خشک، گردو، بادام، سنجد، توت خشک، سیب، گلابی، بذر هندوانه، برگ هلو و زردآلو را آلوده ساخته و نسل خود را بر روی آنها کامل می گرداند. گرچه این آفت از آفات درخت انجیر محسوب می شود ولی شدت آلودگی در ارقام مختلف انجیر متفاوت می باشد، انجیر سیاه، حساس ترین رقم و انجیر زرد که دهانه استیول در هنگام رسیدن بسته می ماند نسبتا مقاوم می باشد.