برگزاری کارگاه آموزشی اصول هرس باغ انجیر در نیریز

پنجمین کارگاه آموزشی انجمن انجیر ایران در شهرستان نیریز در تاریخ 18 بهمن ماه 1399 برگزار گردید.

در این کارگاه که در منطقه پلنگان نیریز برگزار گردید میزبان باغداران و کشاورزانی از مناطق مختلف نیریز بود که در عرصه انجیرکاری فعال هستند. مدرس این کارگاه آموزشی دکتر مسلم جعفری، محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استهبان به مبحث چگونگی هرس درختان انجیر پرداختند. ایشان همچنین نحوه انتخاب شاخه ای که باید هرس گردد را در میان شاخه های دیگر توضیح داده و نحوه تخمین عمر یک درخت از روی شاخه درخت را نیز آموزش دادند.