گردهمایی بانوان انجیرکار استان فارس

انجمن انجیر ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ از بانوان کشاورز و باغدار برای حضور در جلسه ای دعوت به عمل آورد. این بانوان از شهرستان های مختلف استان فارس که محصول انجیر در آن ها کشت می شود در اتاق بازرگانی شیراز گرد هم آمدند.

در این نشست که با حضور رییس انجمن انجیر و تعدادی از مسئولین جهاد کشاورزی، اعضای شورای شهر و اتاق بازرگانی برگزار شد، این بانوان چالش هایی را که در این زمینه با آنها رو به رو بودند، عنوان کردند.

هدف از تشکیل جلسه این بود که بانوان از شهرستان های مختلف استان با یکدیگر آشنا شوند و با گردهمایی و همفکری با یکدیگر و با حمایت و پشتیبانی مستقیم انجمن بر مسائل و موانعی که در این زمینه با آنها رو به رو هستند، فائق آیند.