خشکسالی تهدیدی برای انجیرستان های استهبان

کاهش شدید بارندگی‌ها در سال های 1399 و 1400 و تداوم خشکسالی در تالاب بختگان فارس موجب انتشار ریزگردهای نمکی از بستر خشک این تالاب شده است که متخصصان و انجیرکاران معتقدند این پدیده، انجیرستان‌های دیم شهرستان استهبان را تهدید می‌کند. بر اساس گزارش ها، باغداران معتقدند رودخانه های کر و سیوند شاهرگ های حیاتی تالاب بختگان بودند که با احداث سد درودزن و سپس سدهای سیوند و ملاصدرا و همچنین چند سدخاکی برروی رودخانه های فصلی ، شاهرگ های حیاتی دریاچه مسدود و تالاب بین المللی بختگان به نمک زار تبدیل شد. در یک دهه گذشته انتشار ریزگردهای کف دریاچه و نشستن آن بر روی برگ درختان انجیر ، خطر نابودی انجیرستان ها را به همراه دارد.