نشست مجازی انجمن انجیر ایران و دانشگاه پالرمو ایتالیا

نشست مجازی همکاری های راهبردی انجمن انجیر ایران  و دانشگاه پالرمو ایتالیا آغاز شد. هدف از این نشست ایجاد بستری مناسب جهت تحقق همکاری های مشترک و موثر بین انجمن و دانشگاه پالرمو بود.در این نشست، به مسایلی از جمله کیفیت منحصر به فرد انجیر ایران اشاره شد که با حضور مهندس کمال یدالهی، رئیس انجمن انجیر ایران و پروفسور تیزیانو کاروسو صورت گرفت.

دو طرف در پایان برای ایجاد همکاری های سازنده در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کردند.