همکاری با انجمن انجیر

انجمن انجیر ایران در راستای ارتقا هرچه بیشتر علمی و عملی خود و همکاری و هم اندیشی گسترده تر مسئولان، متخصصان، باغداران، صادرکنندگان و کشاورزان حوزه مربوطه با انجمن طی چندماه گذشته مکاتباتی را با استان های انجیرخیز ایران صورت داده است، جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص همکاری با این انجمن با ما در تماس باشید.