کارگاه آموزشی اصول هرس باغ انجیر در میمند فیروزآباد

ششمین کارگاه آموزشی انجمن انجیر ایران  در شهرستان میمند فیروزآباد در تاریخ 6 اسفند 1399 برگزار گردید.

در این کارگاه حدود 60 نفر از کشاورزان و باغداران انجیر در محل جلسه (شهرستان میمند) حاضر شدند. این کارگاه که با همکاری جهاد کشاورزی واحد فیروزآباد و میمند برگزار گردید میزبان باغدارانی از روستاهای ابراهیم آباد، موک و پرزیتون بود. مدرس این کارگاه آموزشی دکتر مسلم جعفری، محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استهبان به مبحث چگونگی هرس درختان انجیر پرداختند و به صورت عملی باغداران را دعوت به هرس کردن درختان کردند. ایشان همچنین نحوه انتخاب شاخه ای که باید هرس گردد را در میان شاخه های دیگر توضیح داده و نحوه تخمین عمر یک درخت از روی شاخه درخت را نیز آموزش دادند.