آفت سوسک شاخک بلند انجیر Prionus coriarius (Cerambycidae. Col)

خسارت آفت سوسک شاخک بلند انجیر به حدی است که در صورتی که به موقع، نسبت به مبارزه با آن  اقدام نشود منجر به خشک شدن درختان انجیر می شوند و بنابراین، این حشره دربین آفات انجیر از  اهمیت خاصی برخوردار و جز مهمترین آفت های درخت انجیر محسوب می شود. این آفت به نام  سوسک شاخک بلند اره ای نامیده می شود. این حشره روی تنه و شاخه های ضعیف و یا مرده بیشتر  فعالیت دارد. درختان میزبان این آفت در ایران عبارتند از شاه بلوط ، راش ، زبان گنجشک ، گردو ،  چنار ، بلوط ، بید و نارون. 

زیست شناسی 

حشره کامل ، سوسکی است به طول ۴۰-۳۵ میلی متر، به رنگ قهوه ای متمایل به سیاه ، دارای شاخک ها  بزرگ و پیش قفسه سینه نسبتا عريض. حشرات در ماه های تابستان ظاهر شده و حشره ماده تخم های خود  را در دسته های ۱۲-۸ تایی در شکاف پوست و نزدیک طوقه و یا حتی روی ریشه سطحی می گذارد.  لارو ابتدا از زیر پوست تغذیه نموده و خیلی زود وارد چوب می شوند و در شرایط مرطوب به خود  ریشه نیز حمله می کنند. لارو حدود ۱۴ مرحله لاروی را طی مدت ۳ سال می گذراند. و نهایتا لارو کامل  در داخل پیله ای که از گل و بقایای گیاهی درست می کند تبدیل به شفیره می شود. 

مبارزه با آفت سوسک شاخک بلند انجیر 

مبارزه با بعضی از آفات انجیر به روش مکانیکی می باشد از جمله آفت های انجیر که به روش مکانیکی با  آن مبارزه می شود سوسک شاخک بلند انجیر است. نحوه کار بدین صورت است که ابتدا خاک اطراف تنه  درختان را کنار زده و به جستجوی لاروها که ممکن است در میان شکاف های پوست و تنه یا در سوراخ های  که در تنه درخت ایجاد کرده اند می پردازند. و پس از مشاهده اقدام به کشتن لارو ها می کنند. بعد از کشتن  لاروها خاک را دوباره به محل خود باز می گردانند. 

لارو های سوسک انجیر با تغذیه از چوب درختان انجیر باعث پوسیدگی تنه درخت می شوند .یکی از راه های  شناسایی اینکه درخت به این آفت دچار شده است این است که لارو ها با خوردن چوب ها فضولاتی به شکل  پودر به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای از خود بر جای می گذارند 

علاوه بر این درسالهای اخیر بعضی از باغداران پس از انجام کار و قبل از آن که خاک اطراف تنه  درختان را به محل خود برگردانند مقداری سم سوین را در محل مزبور ریخته و سپس خاک را به محل  خود برمی گردانند این سم احتمالا منجر به از بین رفتن لاروهای که هنوز به داخل ساقه نرفته اند می شود.  تراکم این آفت در مناطق مختلف یکسان نمی باشد. در بعضی از نقاط شدت خسارت این آفت انجیر بسیار  زیاد است و در بعضی نقاط شدت آن ناچیز است. در سال های اخیر به علت استفاده از سمومی مانند  سوین که به صورت پودر پاشی در اطراف تنه درختان انجیر در خرداد و در زمان گرده افشانی انجیر  به منظور مبارزه با مورچه ها (با توجه به این که مورچه شکارچی، زنبور بلاستوفاگا می باشد) انجام  می گیرد به نظر می رسد به علت هم زمانی ظهور حشرات کامل سوسک شاخه بلند با پودر پاشی ،  سم مزبور منجر به از بین رفتن و جلوگیری از تخم ریزی این آفت انجیر گردیده و به همین دلیل تراکم  این آفت را پایین آورده است.