آفت سوسک میوه خوار انجیر Carpophilus hemipterus L.Nitidulidae.col

سوسک میوه خوار انجير یکی از آفات مهم انجیر محسوب می شود و در داخل میوه های رسیده که دارای  طعم شیرینی دارند دیده می شوند. تراکم این آفت در نواحی گرم و مرطوب خیلی بیشتر است. علاوه بر  انجیر این حشره به مرکبات و انار نیز خسارت وارد می کند. حشره ضمن نفوذ به داخل میوه، اسپر  قارچها را به درون میوه منتقل می کند و باعث خرابی آن می شود. اگر حمله آفت شدید باشد میوه های  رسیده بر روی درخت، مورد حمله حشره قرار می گیرند و سپس با برداشت محصول ، حشره  به درون انبارهای میوه راه پیدا می کند. تجمع پوسته های لاروی و مدفوعات حشره سبب کاهش  مرغوبیت میوه شده و ارزش اقتصادی آن را به مقدار زیادی پایین می آورد. 

زیست شناسی 

حشره کامل ، سوسک کوچک سیاه رنگی هست که طول آنها به ۶ میلی متر می رسد. شکل بدن  تخم مرغی و در روی بالپوشها چهار لکه قهوه ای روشن، دو لکه بزرگ در انتها و دو لکه کوچک  در قاعده خارجی بال دیده می شود. بالپوش ها کوتاه به طوری که سه بند آخر شکم لخت می باشد.  شاخک ها کوتاه قرمز و در انتها برآمده است.این آفت انجیر از اواسط بهار در داخل میوه های زخم خورده  تخم می گذارد که این تخمها به فاصله یک روز تا یک هفته بسته به شرایط محیط باز می شوند و  لاروها شروع به تغذیه از گوشت میوه می کنند. لاروها وقتی به حداکثر رشد برسند حدود ۷-۶ میلی متر  طول دارند که سطح بدن آنها پوشیده از موهای خار مانند و کوتاه است که در انتهای بدن دارای دو  برآمدگی کوچک در مجاورت برآمدگی های اولیه می باشند. لاروهای سوسک میوه خوار انجیر دارای  رنگ سفيد با پاهاي در دو طرف سينه مي باشند و غالبا در ميوه هاي گنديده و در حالت تخمير زندگي مي كنند. 

هر حشره ماده در طول زندگی خود تا به طور متوسط ۱۰۰۰ تخم می گذارد، که تخم ریزی مدت ۱ تا ۴  ماه ممکن است ادامه پیدا کند. طول دوره لاروی ۷-۴ روز، دوره شفیرگی ۱۱-۵ روز و دوره زندگی  حشرات کامل در بهار و تابستان حدود ۱۵ روز است و بدین ترتیب این حشره قادر است در سال چندین  نسل ایجاد کند و در تراکم زیاد به میوه های رسیده و در حال خشک شدن خسارت قابل توجه وارد کند. 

مبارزه با آفت سوسک میوه خوار انجیر 

بهترین راه مبارزه با این آفت جمع آوری و معدوم کردن میوه های فاسد و ریخته شده در زیر درخت است،  در صورتی که سابقه حمله شدید آفت وجود داشته باشد سمپاشی زیر درختان توصیه گردیده است که در  این صورت باید ماده سمی را به طور یکنواخت در سطح زمین پخش کنید و زمین را به طور ملایم با  بیل زیرورو کنید. که این عمل تا مدت دو ماه سوسک های موجود در سطح زمین را از بین می برد.