آفت مگس میوه انجیر Carpolonchea aristella Beck

مگس میوه انجیر در ایران در سال ۱۳۵۵ مورد شناسایی قرار گرفت. این آفت به ارقام مختلف درختان  انحیر آسیب می رساند. لارو مگس با ایجاد منافظی در پوست و میوه از گوشت میوه تغذیه می کند. در اثر  حمله این آفت میوه ها اغلب فاسد شده و بر روی زمین می ریزند. این حشره از آفات مهم میوه ها به  حساب می آید حتی میزان خسارت آن را در برخی کشورها تا ۸۵% نیز ذکر نموده اند. کشورهای اطراف  دریای مدیترانه و عراق از مناطق آلوده به این آفت انجیر می باشد. در ایران این آفت از کرمانشاه ،  شیراز، اطراف ساوه، اصفهان و کاشان گزارش شده است. حمله لاروها در میوه های رسیده انجير محدود  به ناحیه نهنج می شود. دوره رشد و نمو یک نسل در فصول بهار و پاییز بین ۴۰-۳۵ روز و در تابستان  در حدود ۳۰ رور طول می کشد. دراثر حمله مگس میوه انجیر گرچه میوه های جوان و نارس به زمین  می ریزند ولی میوهای رسیده روی درخت باقی مانده و فاسد می شوند که در مورد اول لاروها میوه ها  را ترک کرده و در خاک تبدیل به شفیره میشوند، ولی در مورد دوم ممکن است که بعضی از شفیره ها  درون میوه های فاسد تشکیل شوند 

زیست شناسی 

حشره کامل ، مگسی کوچک به رنگ سیاه فلزی شفاف است که طول آن به ۳/۵ تا ۴/۵ میلی متر و عرض  آن با بالهای باز به ۸ میلی متر می رسد. زیر شکم مگس انجیر قهوه ای بوده و بالها شفاف و رگبالها به  رنگ قهوه ای روشن هستند. چشم ها در این حشره به رنگ قرمز آجرى و پاها به رنگ قهوه ای تیره هستند.  تخم ها سفید رنگ، دوکی شکل و کمتر از یک میلی متر طول دارند که در دو انتهای خود قدری تیره  به نظر می آید. لارو سفید رنگ و در قسمت سر باریک و کشیده و در قسمت انتهای بدن ضخیم می باشد.  لارو پس از تکمیل رشد به طول ۶ الی ۷ میلی متر می رسد. شفیره به رنگ قهوه ای روشن و ۳/۵ تا ۴  میلی متر طول دارد.مگس میوه انجیر زمستان را در مرحله شفیرگی و در عمق ۱۵-۱۰ سانتی متری  خاک سپری می کند. حشرات کامل از اواخر اردیبهشت ماه به بعد ظاهر میشوند. مگس ها برای مدت  چند روز از مواد مختلفی مانند ترشحات شیرین سایر حشرات به خصوص شپشک ستاره ای انجیر، و  از میوه های رسیده انجیر تغذیه می کنند.حشرات تخمها را در ناحیه نهنج میوه انجیر قرار می دهند.  تخم ریزی معمولا در هفته آخر اردیبهشت ماه صورت می گیرد. ماده در هر نوبت ۲ – ۴ تخم می گذارد. چنانچه بیش از ۴ لارو درون هر میوه یافت شود این لاروها مربوط به دو نسل مختلف  می باشند. لاروها پس از ۵ روز از تخم بیرون آمده و در اطراف نهنج میوه باقی مانده و همان جا شروع  به تغذیه از گوشت انجیر می کنند. تغذیه لاروها حدود ۲ تا ۳ هفته طول می کشد. پس از آن معمولا  میوه های آلوده ریزش می کنند. لاروها در این موقع میوه را ترک کرده و به عمق ۱۰-۵ سانتی متری  خاک می روند و در آنجا به شفیره تبدیل می شوند. در فصل بهار و پاییز رشد لارو در مدت ۲۵ روز و  در تابستان در مدت تقریبا ۱۵ روز تکميل می شود. 

مبارزه با مگس میوه انجیر 

میزان حساسیت ارقام مختلف انجیرنسبت به آفت مگس میوه انجیرمتفاوت است. این آفت واریته انجیرسیاه  نسبت به انجیر زرد را ترجیح میدهند. یکی از راه های مبارزه با آفت مگس انجیر این است که به محض  مشاهده علائم آلودگی روی میوه های کاذب، تمام آنها را از رو و زیر درخت جمع آوری نموده و نابود کنید.  به علاوه می توان با یک شخم سطحی در زمستان شفیره ها را به سطح خاک آورده و آنها را در معرض  سرمای مستقیم و يخبندان قرار دهید این عمل در پایین آوردن جمعیت این آفت نقش مهمی خواهد داشت.  برای مبارزه شیمایی با این آفت می توان درارقام حساس انجیر با استفاده از سم دیپترکس و با غلظت  5/1درهزار یا سم دیازینون و پرمترین اقدام به سمپاشی کرد. باید توجه داشت که زمان سمپاشی هم زمان  با رسیدن میوه های انجیر باشد.