آفت پروانه برگ خوار انجیر یا بید انجیر Simaethis nemorana

آفت بید انجیر یا برگ خوار انجیر از سال ۱۳۴۰ در ایران مورد شناسایی قرار گرفته است. این پروانه فقط بر  روی درختان انجیر فعالیت دارد. لاروهای این آفت از پارانشیم برگ تغذیه می کنند. البته ممکن است لاروها به ندرت از میوه های جوان نیز تغذیه کنند و باعث خسارت به میوه ها نیز شوند. فعالیت لاروها روی  سطح فوقانی برگها و نزدیک رگبرگ اصلی است. بر اثر تغذيه لاروها فقط رگبرگها و اپیدرم تحتانی برگ باقی می ماند و حالت توری روی برگ ظاهر میشود. در نسل دوم و سوم لاروها به میوه ها حمله می کنند و  شروع به تنیدن تار بروی برگ و میوه ها می کنند. بیشترین خسارت مربوط به لارو سن دو آفت است.  خسارت این آفت در مناطق آلوده متوسط تا شدید ذکر شده است. پروانه برگخوار انجیر در فرانسه و ایتالیا خسارت فراوان ایجاد کرده است. خسارت این آفت انجیر در آسیای مرکزی و جنوب روسیه نیز شدید گزارش شده است. به علاوه آفت مزبور در اطراف تهران ، گیلان ، مازندران و اصفهان نیز دیده شده است. از  شهرستان استهبان و نیریز نیز آفت بید انجیر گزارش شده است. 

زیست شناسی پروانه برگ خوار انجیر 

 حشره کامل ، شب پره کوچکی است که عرض آن با بالهای باز از ۲۰ میلی متر تجاور نمی کند. بالهای  جلویی قهوه ای مایل به قرمز و در جهت عرضی آن یک نوار سفید که به طور نامرتب مقطع می باشد قرار  دارد. بالهای عقبی قهوه ای تیره است و فقط در انتهای بال یک لکه روشن دیده میشود. تخم پروانه سفید کروی  و در حدود نیم میلی متر قطر دارد .بيد انجیر در سال ۳-۲ نسل دارد و زمستان را به صورت شفیره  درون  پیله ای در لا به لای برگهای ریخته شده بر روی زمین می گذراند. به علاوه در بعضی نواحی،  زمستان گذرانی آفت به صورت حشره کامل نیز گزارش شده است. از اوایل بهار به محض تشکیل برگ  درختان انجیر،  شب پره ها ظاهر می گردند. حشره ماده پس از جفت گیری تخم های خود را به تعداد  ۵۰ تا ۶۰ عدد روی برگ ها قرار می دهد. لاروها به محض خروج از تخم و قبل از هر چیز شروع به تهیه  محفظه چادر مانندی از تارهای ابریشمی می کنند. کف این محفظه مشبک بوده و دارای روزنه های است و به لاروها فرصت  می دهد که در عین حال از پارانشیم برگ تغذیه کنند. سطح بالایی این محفظه از دو یا  سه لایه متراکمی از تارهای تنیده شده توسط لاروها تشکیل شده و تا حدودی این حشرات را از حمله  دشمنان طبیعی حفظ  می کند.محفظه نسبت به رشد لارو برگ خوار انجیر بزرگتر میشود. و گاهی قسمت  وسیعی از سطح بالایی برگ را می پوشاند. لاروها از پارانشيم بالایی تغذیه می کنند و اپیدرم و کوتیکول  سطح زیرين و رگبرگها را  باقی می گذارند که این قسمت نیز خیلی زود خشک شده و یک حالت پارگی به  برگها میدهد.  فضولات سیاه رنگ لاروها را نیز اغلب در لا به لای تارها و برگها  میتوان مشاهده کرد. دوره لاروی  ۵ -۴ هفته طول می کشد. 

مبارزه با پروانه برگ خوار انجیر 

در اکثر نواحی کشور ما پروانه برگ خوار انجیر آفت قابل توجه نمی باشد و آلودگی محدود به مناطق کوچک و منطقه ای است. پس می توان چنین نتیجه گیری کرد که این حشره را نمی توان در زمره آفات عمده  انجیر به شمار آورد. هر جا مبارزه شیمیایی لازم باشد می توان برای سمپاشی درختان با استفاده ازمخلوط سم نئورون و دیازینون به نسبت 5/1در هزار از هرکدام استفاده کرد.