آفت چوبخوار انجیر Hypoborus ficus Erichson

سوسک چوبخوار انجیر به ندرت به درختان سالم و قوی حمله می کند. بلکه اغلب درختان پیر و ضعیف که  شیره گیاهی در آنها به کندی جریان دارد را مورد حمله قرار می دهد. درختانی که بوسیله حشرانی مانند  شپشک ستاره ای ضعيف شده اند بیشتر مورد حمله و آسیب این حشره قرار می گیرند. خسارت این آفت  انجیر بدین نحو است که در بهار توجه حشرات به شاخه های بریده شده و شکسته انجیر جلب می شود.  حشرات در زیر پوست درخت انجیر شروع به ایجاد دالان و تخمگذاری می کنند. پس از باز شدن تخم ها ،  لارو در زیر پوست تنه و شاخه های درخت ساکن شده و از بافت چوبی درخت تغذيه می کند. آسیب این  آفت از اغلب نقاط خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب روسیه گزارش شده است. علاوه بر این در بیشتر  کشورهای اطراف دریای مدیترانه نیز این آفت گسترش پیدا کرده است. سوسک چوبخوار انجیر در تمام  مناطق انجیر کاری کشور مانند اطراف تهران، ورامین و شهربار خسارت قابل توجهی وارد کرده است.  خسارت آن در باغات شهرستان استهبان و اکثر مناطق انجیر کاری استان فارس نیز مشاهده شده است. 

زیست شناسی آفت چوبخوار انجیر 

حشره کامل ، بالپوش سخت کوچکی است به رنگ قهوه ای شکلاتی تیره متمایل به سیاه که چون از  موهایی به رنگ روشن پوشیده شده کمی خاکستری به نظر می رسد. شکل حشره بیضوی، طول آن در  حدود یک میلی متر است. شاخکها در وسط و در دو سمت جلو قهوه ای رنگ و مودار است. تخم حشره گرد  و حجيم و دارای پوسته سخت و سفتی است.چوبخوار انجير زمستان را به صورت لارو در زیر پوست  درختان به سر می برد. در اوایل بهار با مساعد شدن شرایط جوی فعالیت خود را آغاز کرده و تبدیل به  شفیره و حشره کامل می گردد. اولین ظهور حشرات کامل در اواخر فروردین ماه بوده و حشرات ماده پس  از جفت گیری روی تنه و روی شاخه های درختان انجیر شروع به تخم ریزی می کنند.حشرات قبل از  تخم ریزی روی تنه درخت و شاخه های اصلی ایجاد یک دالان نامنظمی می کنند که محل جفت گیری  آنها را تشکیل می دهد. این دالان ها به دالان های تغذیه ای معروف اند. مدخل دالانهای تغذیه اغلب  به وسیله یک قطره شیره گیاه سخت و فلس مانند به رنگ خاکستری مایل به سبز پوشیده شده است.  تعداد كل تخمی که توسط هر حشره ماده گذارده می شود ۴۰-۲۵ عدد است. دالان مادری معمولاً  عمود بر محور شاخه ها و دالان لاروی موازی با آن در جهت بالا  و پایین می باشد. 

مبارزه با سوسک چوبخوار انجیر 

بهترین طریقه مبارزه با چوبخوار انجیر تقویت و آبیاری به موقع درختان انجیر می باشد. تا بدین ترتیب  از ضعف و حمله آفت جلوگیری شود. چنانچه درختانی به صورت آلوده مشاهده شوند بایستی هر چه  زودتر نسبت به بریدن و سوزاندن آنها اقدام کرد. قطع شاخه های خشکیده و ضعیف در پایین آوردن  انبوهی آفت اهمیت قابل توجهی دارد. خراشاندن پوست درخت به منظور جدا کردن پوست های که  لاروهای در زیر آن زندگی می کنند نیز یکی دیگر از راههای مبارزه با آفت سوسک چوبخوار انجیر است.  در موارد اضطراری مبارزه شیمیایی علیه این آفت باید در موقع ظهور حداکثری حشرات صورت گیرد.  سمپاشی با مخلوط لیندین- گوزاتیون به نسبت ۲۰۰ گرم از هر کدام در یک صد لیتر آب توصیه می شود. با توجه به ممنوع شدن سم لیندین و نامشخص بودن زمان ظهور حشرات کامل در استان فارس مبارزه شیمیایی با این آفت انجام نمی شود و در مورد درختان انجیر دیم مانند استان فارس عملیات خاک دادن و جمع آوری و سوزاندن ساقه و شاخه هایی که هرس می شوند و هدایت هرچه بیشتر رواناب های حاصل از بارندگی به سمت درختان و کنترل بیماری شانکر انجیر می تواند در کنترل این آفت موثر هستند.