آفت کنه اریوفید انجیر Aceria ficus

کنه اریوفید انجیر با تغذیه از کلرفیل یا همان سبزینه برگ درختان انجیر باعث آسیب رساندن به آنها  می شود. به علاوه اینکه این آفت ناقل بیماری موزائیک انجیر نیز می باشد. 

خسارت کنه اریوفید انجیر 

علائم ویروسی ایجاد شده توسط این کنه به صورت کوچک و نارس ماندن میوه ، زردی برگ های آلوده  و اختلال در رشد ساقه های جوان است. کنه اریوفید موجب ایجاد لکه های موزائیکی و بدشکلی در  برگ ها می شود. با شدت گرفتن حمله کنه علائم خسارت به صورت قهوه ای شدن برگ ها و درهم  پیچیدن شاخه ها و ریزش برگ و میوه درختان انجیر ظاهر میشود. علائم بیماری در کمتر از ۱۰ روز بعد  از آلوده شدن درخت کاملا مشخص و نمایان است. از دیگرعلائم حمله کنه اریوفید به درخت انجیر  می توان ضخیم شدن یا قهوه ای شدن سطحی ، ترکیدن جوانه ، جلوگیری از رشد جوانه ، رنگ  پریدگی برگ و در موارد حاد و شدید برگ ریزی شاخه ها آلوده یا کل درخت را میتوان نام برد.  در گلخانه ها این کنه باعث توقف کامل رشد می گردد. این آفت در تمام نقاط جهان انتشار پیدا کرده  است.ارتباط مستقیمی بین شدت گرفتن جمعیت کنه با علائم ویروسی برگ درختان انجیر وجود دارد  و آلودگی تمام برگها به علائم ویروسی با حداکثر جمعیت کنه به طور همزمان به وجود آمده است.  جالب اینجاست که کنه های نر قادر به انتقال ویروس موزائیک انجیر نیستند. جمعیت کنه اریوفید  بر روی درختانی که حاوی مواد مغذی مناسب هستند نسبت به درختانی که کمبود نیتروزن و فسفر  دارند بیشتر دیده شده و رشد سریعتری نیز دارند. 

زیست شناسی کنه اریوفید 

بدن این کنه باریک، دوکی شکل و به رنگ سفید متمایل به زرد است. اندازه بدن در کنه ماده بین  ۱۶۰ تا ۲۰۰ میکرون (16/0تا 2/0 میلیمتر ) و در نرها ۱۴۰ میکرون ( 14/0 میلیمتر) است. کوچکی  کنه های اریوفید موجب می شود که تشخیص آنها بر روی درختان انجیر بسیار مشکل شود. کنه های  ماده تخمهای خود را درفصل بهار روی هر دو سطح برگ و همچنین شاخه قرار می دهند. از اوایل  تابستان تعداد قابل توجهی از آنها وارد میوه میشوند. این کنه به صورت بالغ در زیر فلس های  جوانه ها ، زمستان گذرانی می کند. مدت زمان لازم برای تکمیل یک نسل از تخم تا ظهور کنه های  بالغ ۷-۵ روز است. با شکوفا شدن جوانه ها در بهار کنه ها به سمت ساقه یا برگها حرکت و شروع  به تخم گذاری می کنند. اکثر تخمها در میان پرزهای زیرین سطح برگ گذاشته می شوند. رطوبت و  درجه حرارت بر روی جمعیت کنه اریوفید انجیر تاثیر گذار است. با افزایش درجه حرارت در  ماه های تیر و مرداد ، جمعیت این آفت به شدت بالا میرود. و برعکس با افزایش رطوبت جمعیت  آن پایین می آید. 

روش های مبارزه با کنه اریوفید 

در مبارزه با کنه اریوفید چندین روش به کار برده می شود. 

هرس : انجام هرس درختان انجیر باعث کاهش جمعیت کنه اریوفید انجیر میشود. همچنین حذف  جوانه های متورم در طول زمستان سبب کاهش جمعیت کنه در فصل آینده می شود. 

استقاده از ارقام مقاوم : ارقام مختلف انجیر حساسیت متفاوتی نسبت به این کنه دارند. گونه های  مختلف انجیر آمریکایی نسبت به این کنه مقاوم هستند. در حالی که انجیر سیاه به شدت نسبت  به آن حساس است. 

مبارزه شیمیایی با کنه اریوفید انجیر 

با توجه به فرم و محلی زمستان گذرانی این آفت انجیر که به صورت بالغ در زیر فلسهای جوانه  برگی است می توان همزمان با باز شدن جوانه های برگ و با استفاده از گوگرد  وتابل جمعیت  کنه را کنترل نمود. 

کاربرد کنه کش های مختلف قبل از افزایش جمعیت کنه در اوایل تیرماه از ظور و پراکندگی بیماری ویروس موزاییک جلوگیری کرد.