شته انجیرAphis kachkouli

یکی از آفات دیگرانجیر در شهرستان استهبان و مناطق انجیرکاری استان فارس شته انجیر می باشد که  تراکم این آفت در سال ها و مناطق مختلف یکسان نمی باشد  ولی این آفت همه ساله در مناطق مختلف  استان مشاهده می شود. 

این شته آفت برگ درختان انجیر بوده که به ویژه در پشت برگ های با تراکم بسیار بالا مشاهده می شود  و با توجه به اینکه وجود آفت در تراکم بالا منجر به ایجاد شیره بر روی برگها و میوه می شود ، که  حداکثر تراکم آن در شهریور و مصادف با برداشت انجیر می باشد بنابراین وجود ترشحات شته منجر  به خراب و سیاه شدن میوه انجیر میگردد. خسارت این آفت در مناطق سردتر و یا در باغاتی که  آبیاری می گردند و یا در باغات جوان شدید تر از سایر نقاط میباشد و در یک باغ نیز خسارت این  آفت بر روی بعضی از درختان دیده می شود. تراکم بالای این آفت در دو موقع از  سال مشکل ساز می باشد:  

1-در اوایل بهار و پس از سبز شدن برگها در برخی مناطق انجیر کاری شهرستان استهبان منجر به  پیچیدگی شدید برگها می گردد . 

2- با کاهش درجه حرارت هوا در شهریور ماه یعنی در زمان برداشت محصول این انجیر که این  آفت در بعضی سال ها و در بعضی مناطق به ویژه باغات انجیر مناطق کوهستانی با تراکم بسیار بالا مشاهده می شود. 

 راههای مبارزه  

وجود کفشدوزک در بعضی مناطق که در کلونی های شته مشاهده می شود از عوامل کنترل آفت محسوب  گردیده و بنابراین لازم است به منظور حفظ این گونه حشرات مفید  که در موارد زیادی کنترل خوبی بر  روی شته دارند،  از سمپاشی بر علیه این آفت خودداری گردد .در استهبان به جز در موارد بسیار نادر  از سمپاشی خودداری می گردد. در صورت لزوم باید از سموم شته کش اختصاصی استفاده گردد مثل  سم پریمور باغلظت 5/0 تا 75/0 در هزار تاثیر خوبی در کنترل شته دارد.