مگس انجیر آفریقایی Zaprionus indianus

مگس انجیر آفریقایی african fig fly . این خانواده به نامهای عمومی مگس های میوه کوچک small fruit flies شناخته میشوند. که مگس هایی به طول ۳ تا ۴ میلی متر و معمولا به رنگ قهوه ای می باشند که  عموما در اطراف سبزیجات و میوه جات در حال تخمیر دیده میشوند. این آفت بومی مناطق گرمسیری  و نیمه گرمسیری آفریقا و آسیا است. مگس انجیر آفریقایی نسبت به سرما حساس می باشد و در مناطقی  با سرمای شدید و یا در فصول سرد سال جمعیت آن به شدت کاهش پیدا می کند. لاروهای مگس انجیر  آفریقایی با تغذیه از میوه های رسیده بر روی درخت به محصول خسارت میزنند. عمده میزيان های این  آفت انواع مرکبات مانند پرنقال، نارنگی ، لیمو شیرین و همچنین میوه های مناطق گرمسیری مانند  گریپ فروت ، آناناس ، گلابی، انبه، پاپایا، انجیر، انار و خرما ، هلو می باشد. این مگس و مگس های  سرکه به عنوان یک آفت ثانویه محسوب می شوند. به این معنی که به میوه های سالم آسیب وارد نمی کند  و عمده خسارت آن مربوط به میوه های است که توسط سایر عوامل آسیب دیده باشند. در مقایسه با مگس  مدیترانه ای می توان گفت که این مگس رفتار گندیده خواری داشته یعنی بیشتر بر روی میوه های فاسد  دیده می شود. در حالی که مگس مدیترانه ای به میوه های سالم خسارت میزند۔ 

زیست شناسی 

طول بدن حشره تقریبا ۴ میلی متر و دارای رنگ قهوه ای مایل به قرمز است. این حشره شبیه مگس  سرکه است. با این تفاوت که سطح پشتی قفس سینه دارای دو نوار طولی سفید رنگ است. دو نوار  کوتاه تر در امتداد پهلو ها تا محل اتصال پاها به تنه کشیده شده است. روی سر، نوارهای سفید به وسیله  نوار سیاه در اطراف آن احاطه شده است. و چشم قرمز رنگی بر روی سر دیده می شود. تخم این حشره  شیری رنگ، دوکی شکل و دارای ۴ رشته انتهایی است. این رشته ها برای تنفس تخم است. لارو این  حشره ورمی فرم است. مگس انجیر آفریقایی دارای سه سن لاروی است که تقریبا طول سن اول و دوم و  سوم به ترتیب 6/1، ۴ و ۶ میلى متر است. شفیره تازه متولد شده زردرنگ است که به تدریج رنگ  قهوه ای به خود می گیرد.در بررسیهای آزمایشگاهی مشخص شده است که مگس ها حداکثر ۱۵۰ روز  زنده می مانند و متوسط طول عمر مگس های نر و ماده به ترتیب ۸۲ و ۹۳ روز است . زمان لازم برای  تبدیل تخم به حشره کامل ۱۹ روز می باشد. طول دوره تخم ۷ تا ۹ روز و طول دوره لاروی ۹ تا ۱۸ روز  است. ماده های بالغ وقتی ۱۳ روزه هستند تولید نسل می کنند و به طور متوسط برای ۶۰ روز بارور  هستند. حشرات بالغ در طول عمر خود قادر اند بیش از ۱۰۰ تخم بگذارند. در انجیر، مگس ها در  اطراف استیول، جایی که لاروها به آسانی وارد میوه می شوند تخم گذاری می کنند. بیشتر مگس های  انجیر آفریقایی با یک گونه باکتری و مخمر در ارتباط هستند که در انجیرهای آلوده به مگس انجیر  شناسایی شده است. این باکتری باعث فساد انجیر میشود. ماده های بالغ این حشرات توسط تخم ریز خود  بافت گیاه را تخریب می کنند. و تخم های خود را در زیر پوست میوه های انجير قرار میدهند که به این  ترتیب همزمان با رسیدن ميوه ها، لاروهای مگس به درون میوه نفوذ کرده و با تغذیه از گوشت میوه  باعث ایجاد خسارت در محصول می شوند. خسارت مگس انجیر آفریقایی بر روی میوه انجیرهم در میوه  های برداشت شده و هم میوه های روی درخت دیده شده است. در داخل انجيرهای آلوده تمامی مراحل زیستی  حشره شامل تخم، لارو، شفیره و مگس بالغ دیده شده است. با رسیدن میوه ها ، میوه های آلوده شروع به  فاسد شدن نموده که این فاسد شدن از استیول میوه شروع شده و با ادامه آلودگی لاروهای این آفت از گوشت  میوه تغذیه كرده و داخل میوه را خالی می کنند. بر روی انجیر آلوده سورخهای ریزی دیده می شود.  ترشح شیره انجیر از استيول کاملا مشخص می باشد. 

راه های مبارزه با مگس انجیر آفریقایی 

یکی از متداول ترین روشهای کنترل مگس های میوه ، شکار انبوه است. هم اکنون این روش به طور  گسترده در کشورهای حوزه مدیترانه جهت کنترل مگس میوه مدیترانه ای و مگس زیتون استفاده می شود.  کارایی روش شکار انبوه بستگی زیادی به کارایی تله ها و مواد جلب کننده دارد. استفاده از تله های گوناگون  و نیز شکار انبوه مگس های میوه میتواند مانع از استفاده بی رویه از سموم شیمیایی شود. استفاده از  فرمونهای جنسی به منظور شکار انبوه حشرات بالغ نر و یا اختلال در ارتباط و جفت گیری آنها می تواند  منجر به کاهش جمعیت نهایی مگس آفريقایی انجیر شود 

استفاده از ترکیب جلب کننده پروتئين هيدروليزات همراه با مالاتیون (۲ درهزار) درون بطری پلاستیکی  که دارای چند منفذ باشد. و در ارتفاع مناسب (۱ تا ۲ متري) در قسمتهاي بيروني شاخساره درخت آويزان  شده اند. یکی از تله شکار مگس انجیر آفریقایی است. استفاده از آب انجیر یا شیره انجیر رقیق شده ،  سرکه سیب ، رب انار رقیق شده و موزه تخمیره شده به عنوان طعمه در بطری های پلاستیکی می تواند  تله میوه مناسبی جهت جذب حشره باشد.